Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!

Sep 18, 2018

I veckans avsnitt av PåJobbet möter Johan och Kristina Mia Rolf från Ideon Science Park, Sveriges första forskningsby med ca 400 företag med 9000 anställda inom mobilitet, ICT, Life Science, cleantech, medtech, smarta material och automation. Mia berättar om hur du som chef kan finna motivationen i den ständiga...


Sep 4, 2018

I veckans avsnitt av PåJobbet möter Johan och Kristina Vallin Jessica Johannesson, HR-chef på Hövding som berättar om hur det är att driva ett företag där produkten är unik och inga konkurrenter finns att snegla på.