Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - För dig som är intresserad av ledarskap!

Sep 28, 2020

Behöver en ledare vara stark nog att aldrig visa känslor eller tecken på svaghet för att kunna leda en organisation åt rätt håll i alla lägen? I det andra avsnittet av vår serie “Den starke ledaren” gästas vi av Åsa Lundquist Coey Ph.D i Management & Complexity. Vi diskuterar hur framtidens ledarskap...


Sep 21, 2020

Vår bild av styrka, vår bild av ledarskap är i förändring. Den starke ledaren ifrågasatt, kanske utdöende?
På jobbet podden är tillbaka efter semestern och den här hösten skall vi spendera till att utforska denna fråga: Vart tog den starke ledaren vägen? I 12 avsnitt kommer vi att träffa chefer, forskare...