Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Oct 5, 2020

Ibland ska man leda, ibland ska man följa. Styrkan är att veta när man ska göra vad. Vi pratar med Anna Gullstrand, författare till den nyutkomna boken Facilitera och HR-chef på Mentimeter. Vad är ett faciliterande ledarskap och vad tycker egentligen Anna om starka ledare?