Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Apr 29, 2016

Status att vara upptagen och stressigt, varför förväntas man vara upptagen? Kan man leverera resultat utan att vara upptagen och stressad? Vad får denna inställning för effekt?Allt detta tillsammans med … Continue reading

The post Avsnitt 12 – Det är mycket nu appeared first on Påjobbet.