Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Mar 3, 2017

Hör du också till skaran som fokuserar mer på orden du ska förmedla och mindre på hur du ska göra det? Som ledare blir det allt viktigare att höras genom … Continue reading

The post Avsnitt 31 – Ditt uttryck säger mer än tusen ord appeared first on Påjobbet.