Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Mar 17, 2017

Förändringsledning i stormens öga – vi möter Johanna Öberg, avgående VD på Stampen Media som berättar om sin resa på Stampen som i likhet med hela tidningsbranschen har genomgått och genomgår … Continue reading

The post Avsnitt 32 – Förändringsledning i stormens öga appeared first on Påjobbet.