Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Jan 22, 2016

Eva är fed up på feedback i dagens krämpa som diskuteras i det femte avsnittet av PåJobbet! Är vi alldeles för fokuserade på att ständigt ge och ta emot feedback? … Continue reading

The post Avsnitt 5 – Fed up på feedback appeared first on Påjobbet.