Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Jan 9, 2018

Möten, möten, möten – att vara chef är ofta att springa mellan möten med vaga syften, utan tydlig agenda, alltid 5 min för sen för att allt bokas dikt an… … Continue reading

The post Avsnitt 50 – Sylvia Nylin – Svenska Möten: Kampen mot slösmöten appeared first on Påjobbet.