Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Jan 22, 2019

I veckans avsnitt av PåJobbet möter vi Sofie Källström. I avsnittet kommer Kristina Vallin och Maria Narbom att tillsammans med Sofie diskutera deras erfarenheter av att starta eget, manliga och kvinnliga chefer samt veckans krämpa som belyser svårigheterna i att söka kapital.