Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Mar 4, 2016

I dagens avsnitt avhandlas ämnet att jobba hemifrån, kan man bygga team där alla jobbar på distans? Hur blir det med den sociala interaktionen? Har sättet att bygga relationer ändrats … Continue reading

The post Avsnitt 8 – Jobba hemma? appeared first on Påjobbet.