Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Nov 11, 2021

Ett agilt förhållningssätt skapar dialog och förstärker relationer inom en organisation, säger Björn Kvamme. Björn har under nästan 20 år jobbat på TUI som IT-chef i olika roller och verkligen fått vara med på en digitaliseringsresa. En resa som inte bara handlar om hur man levererar en produkt och tjänst till kund, men hur det känns att bli digitaliserad som organisation.