Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Apr 5, 2021

Catarina Baldo Zagadou är författare, journalist och programledare för Jungpodden. Denna vecka ska vi sätta oss in i vad Carl Jung verkligen menade med skuggsidor. Hur kan vi se dom i oss själva och hur kan vi se dom i de organisationer vi arbetar med?