Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Dec 2, 2021

Tema: Människor, maskiner och makt

Den här veckan gästas vi av en spännande gäst, Christian Landgren. Han är IT-entreprenör, framtidsspanare och tillika VD för Iteam. Han har, genom den öppna skolplattformen, utmanat maktstrukturer genom en liten enkel app. In och lyssna!