Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Dec 9, 2021

Tema: Människor, maskiner och makt

Johanna Bolin Tingvall är Head of Learning and Development på Spotify. Hon berättar bland annat om att på Spotify är det egna ansvaret för lärandet centralt. Vi måste, var och en för sig, ta egna initiativ att lära oss nya saker. Inte bara för våra arbetsgivares skull, utan för oss själva.