Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


May 31, 2021

Tema: Skuggsidor

Som samtalsledare, coach och poddare har Navid Modiri haft många svåra samtal. Samtal där skuggor sitter med vid bordet, kastar in vedträn och bråkar. Idag ska vi utforska hur vi kan ha sådana samtal på ett sätt som kan vara helande, som kan föra oss närmare varandra. Hur gör du på din arbetsplats för att lyfta ett svårt ämne, för att ha svåra samtal, för att lyfta fram skuggor?