Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Apr 12, 2021

Den skapande Per bor i skuggan, det är där jag exploderar, det är där jag händer! Idag har vi ett intressant samtal med Per Holknekt om skuggsidor som drivkraft.