Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Mar 29, 2021

Tema: Skuggsidor

“Jag önskar att jag inte ville det jag vill!” Åsa Nilsonne citerar Hjalmar Söderberg. Hur agerar vi människor när vi önskar att vi ville någonting annat än det vi vill? Följ med i detta samtal om smärta, vilja och skuggor med psykiatern och författaren Åsa Nilsonne