Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Sep 21, 2020

Vår bild av styrka, vår bild av ledarskap är i förändring. Den starke ledaren ifrågasatt, kanske utdöende?
På jobbet podden är tillbaka efter semestern och den här hösten skall vi spendera till att utforska denna fråga: Vart tog den starke ledaren vägen? I 12 avsnitt kommer vi att träffa chefer, forskare och filosofer.
 
Måste en stark ledare numera kunna vara svag och sårbar? Måste man kunna följa för att kunna leda?
Vad innebär det att vara en stark ledare i en organisation där alla förväntas leda sig själva?  Är det kanske hon, den “starka” ledaren som tagit platsen från den “starke”? Vilka egenskaper indikerar styrka idag? Har “styrka” kanske spelat ut sin roll?
 
I detta första avsnitt börjar Gustaf Tadaa och Kristina Vallin att utforska det ämne som kommer att följa oss under hela hösten. Häng med i jakten på den starke ledaren.