Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!

Sep 28, 2020

Behöver en ledare vara stark nog att aldrig visa känslor eller tecken på svaghet för att kunna leda en organisation åt rätt håll i alla lägen? I det andra avsnittet av vår serie “Den starke ledaren” gästas vi av Åsa Lundquist Coey Ph.D i Management & Complexity. Vi diskuterar hur framtidens ledarskap...


Sep 21, 2020

Vår bild av styrka, vår bild av ledarskap är i förändring. Den starke ledaren ifrågasatt, kanske utdöende?
På jobbet podden är tillbaka efter semestern och den här hösten skall vi spendera till att utforska denna fråga: Vart tog den starke ledaren vägen? I 12 avsnitt kommer vi att träffa chefer, forskare...