Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!

Jun 7, 2021

Tema: Skuggsidor

Då var det dags att knyta ihop säcken! Vad har vi lärt oss om vad vi menar med ordet skugga och varför det är meningsfullt att prata om det? Dessutom går vi igenom hur man kan ta sig an skuggsidor på ett praktiskt sätt och vad vi har lärt oss om oss själva och försöka att hitta den röda...