Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Oct 12, 2023

Denna vecka gästas vi av Louise Bringselius, docent och lektor inom organisation och ledning vid Lunds universitet och Handelshögskolan i Stockholm. Louise forskar och skriver böcker kring tillitsbaserat ledarskap. Just nu är hon även i rampljuset då hon precis har släppt en bok om psykologisk trygghet, vilket också är temat för avsnittet. Louise delar en mer fördjupad syn kring psykologisk trygghet med inriktningen på innovation - att ta vara på idéer och visselblåsande - att göra sig av med tystnadskulturen i en organisation. Och hur kan skapa organisationer där medarbetarna känner sig fria att uttrycka sina åsikter? Hur utvecklar vi vårt omdöme och hur tacklar vi problemet med tystnadskultur? Allt detta och mycket mer i veckans avsnitt!