Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Oct 30, 2018

Temat i veckans avsnitt av PåJobbet handlar om prestation och perfektion, vad definierar egentligen perfektion? Maria Narbom och Kristina Vallin pratar om sina egna erfarenheter och delar privata hemligheter, definitionen av perfektion och hur du leder prestationsmänniskor och icke-prestationsmänniskor.