Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Oct 12, 2020

Lena Ahlström, entreprenör och företagsledare, tvekar inte när hon beskriver vad styrka är för henne. Lena ger oss ett personligt och intimt perspektiv på hur mod och sårbarhet visat sig i hennes eget ledarskap, häng med!