Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


May 24, 2021

Tema: Skuggsidor

Idag är vår gäst Maria Fors Brandebo. Hon är forskare på försvarshögskolan och har bland annat skrivit en bok om destruktivt ledarskap. Vårt samtal handlar förstås om det, men en spännande frågeställning är om det spelar någon roll vilken intention du har som ledare?