Preview Mode Links will not work in preview mode

PåJobbetpodden - Ledarskapspodden för nyfikna!


Oct 11, 2021

Tema: Människor, Maskiner och Makt


Denna vecka träffar vi Oskar Henrikson i Påjobbetpodden. Oskar är VD och grundare till Psykologifabriken, han är organisationspsykolog och författare till boken Ensam eller stark. Vi kommer att prata om de psykologiska aspekterna av våra digitala organisationer och behovet av psykologisk träning, vad betyder det?